Politica de privacidat i condicions d' us TANCAR X 

 

  Politica de privacitad

Les dades sol·licitades a l'Usuari mitjanēant formularis i indicades amb un asterisc (*) seran els estrictament necessaris per poder proporcionar-li el servei o per poder posar-se en contacto amb l'Usuario. En ningún cas, el fet de no proporcionar més dades que les estrictament necessaries suposarà una merma en la qualidad del servei.

No es guardaran aquestes dades en cap fitxer ni en cap base de dades, les dades proporcionades seran única i exclusivament usades per el envíament de les comndes al domicili del solicitant.

L' Usuari garanteix que les dades personals facilitades son certes i es fa responsable de comunicar cualquier modificació en les mateixes. L'Usuari serà l' únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugues ocasionar a Fet a la Llenya, a causa de la cumplimentació dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes. En el cas de que l'Usuari inclueixi dades de carácter personal de tercers haurà;, amb caràcter previ a la seva inclussión, informar de lo establert en la present política de privacitat, essent l' único responsable de la seva inclussión.

  Condicions de uso

Podeu efectuar les vostres comandes online ...

 

FET a la LLENYA - Pollastres casolans
C/Sant Bonaventura, 11 Sant Cugatdel Vallès Tel.935184215